Software torrents
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United States)
 
Գործ 2-112 2007թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Աջափնյակ և Դավթաշեն համայնքների առաջին ատյանի դատարանը հետևյալ կազմով`
18.01.2007թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ե. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆԻ
քարտուղարությամբ` Ա. ԲԱԴԱԼՅԱՆԻ
Հայցվորի ներկայացուցիչ` Վ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ /"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/
Պատասխանողների ներկայացուցիչ` Կ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ

Դռնբաց դատական նիստում 2007թ. հունվարի 18-ին քննեց քաղաքացիական գործն ըստ հայցի` Հասմիկ Ասրյանի /անձնագիր` --------/ ընդդեմ Հենրիկ Մանուկյանի /անձնագիր` ---------/, Ազգանուշ Տոնոյանի /անձնագիր` ----------/, Ֆլորա Աղասարյանի /------------/` հրապարակային սակարկությունների միջոցով բնակարանը վաճառելու և ստացված գումարը սեփականատերերի բաժիններին համաչափ բաշխելու պահանջի մասին, Հենրիկ Մանուկյանի /անձնագիր՜---------/ Ազգանուշ Տոնոյանի /անձնագիր` --------/, Ֆլորա Աղասարյանի /անձնագիր` ----------/ հակընդդեմ հայցն ընդդեմ Հասմիկ Ասրյանի /անձնագիր` /` բաժնեմասի նկատմամբ սեփականության իրավունքը փոխհատուցմամբ դադարեցնելու պահանջի մասին

 

Դիմելով դատարան, հայցվոր Հասմիկ Ասրյանի ներկայացուցիչ` Վահե Հովհաննիսյանը պնդեց հայցը և հայտնեց, որ համաձայն ՀՀ Կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանման կողմից 15.02.2006թ.-ին տրված թիվ 2113803 սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի` հայցվորը հանդիսանում է Երևան քաղաքի Բաշինջաղյան 185 շենքի թիվ 7 բնակարանի 1/4-րդ մասի սեփականատեր: Ներկայումս վերը նշված հասցեի բնակարանի սեփականատերերի միջև առաջացել է վեճ բնակարանը վաճառելու վերաբերյալ, նրանց համատեղ բնակվելը անհնարին է, իսկ ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ Դավթաշենի տարածքային ստորաբաժանման կողմից 29.05.2006թ.-ին տրված թիվ Հ-2343 գրության համաձայն` վիճելի բնակարանը չորս հավասար մասերի բաժանել տեխնիկապես հնարավոր չէ:

Հայցվորի ներկայացուցիչ Վահե Հովհաննիսյանը դատարանից խնդրեց հայցը բավարարել` Երևան քաղաքի Բաշինջաղյան 185 շենքի թիվ 7 բնակարանը հրապարակային սակարկությունների միջոցով վաճառել և ստացված գումարը բաշխել սեփականատերերի բաժիններին համաչափ, քանի որ պատասխանողները հրաժարվում են հայցվորի բաժնեմասը շուկայական գնով փոխհատուցելու հնարավորությունից:

Պատասխանողներ /հակընդդեմ հայցով հայցվորներ/ Հենրիկ Մանուկյանի, Ազգանուշ Տոնոյանի, Ֆլորա Աղասարյանի ներկայացուցիչ Կամո Պետրոսյանը դիմելով դատարան առարկեց հայցի դեմ և հայտնեց, որ պատասխանողները նույնպես հանդիսանում են վիճելի Բաշինջաղյան 185 շենքի թիվ 7 բնակարանի համասեփականատերերը: Ճիշտ է, կողմերի միջև առկա է վեճ բնակարանը վաճառելու վերաբերյալ, սակայն պատասխանողներն ինչպես նախկինում, այնպես էլ այժմ հայտնում են իրենց պատրաստակամությունը հայցվորի բաժնեմասը գնելու վերաբերյալ, մինչդեռ ինչպես փորձագիտական եզրակացությունում նշված, այնպես էլ հայցվորի կողմից ակնկալվող գումարի չափը չի հանդիսանում վերջինիս բաժնեմասի դիմաց փոխհատուցման ենթակա գումարի իրական արժեքը:

Ինչ վերաբերում է հակընդդեմ հայցին, ապա պատասխանողների /հակընդդեմ հայցով հայցվորների/ ներկայացուցիչ Կամո Պետրոսյանը դիմելով դատարան հրաժարվեց պահանջից: Լսելով կողմերի բացատրությունները, ուսումնասիրելով և գնահատելով ներկայացված ապացույցները, դատարանը գտնում է, որ հայցը հիմնավոր է, բխում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 197 հոդվածի պահանջներից և ենթակա է բավարարման հետևյալ պատճառաբանությամբ. Դատաքննությամբ և գործի փաստական հանգամանքներով դատարանը հաստատված համարեց, որ համաձայն ՀՀ Կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանման կողմից 15.02.2006թ.-ին տրված թիվ 2113803 սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի` հայցվորը հանդիսանում է Երևան քաղաքի Բաշինջաղյան 185 շենքի թիվ 7 բնակարանի 1/4-րդ մասի սեփականատեր: Ներկայումս վերը նշված հասցեի բնակարանի սեփականատերերի միջև առաջացել է վեճ բնակարանը վաճառելու վերաբերյալ, նրանց համատեղ բնակվելը անհնարին է, իսկ ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ Դավթաշենի տարածքային ստորաբաժանման կողմից 29.05.2006թ.-ին տրված թիվ Հ-2343 գրության համաձայն` վիճելի բնակարանը չորս հավասար մասերի բաժանել տեխնիկապես հնարավոր չէ:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 197 հոդվածի 6-րդ կետի համաձայն` ընդհանուր գույքը բաժանելու կամ դրանից սույն հոդվածի 3-5-րդ կետերում սահմանված կանոններով բաժին առանձնացնելու ակնհայտ աննպատակահարմարության դեպքում դատարանն իրավունք ունի վճիռ կայացնել գույքը հրապարակային սակարկություններով վաճառելու մասին` ստացված գումարը հետագայում բաշխելու ընդհանուր սեփականության մասնակիցների միջև` նրանց բաժիններին համաչափ:

Ինչ վերաբերում է հակընդդեմ հայցին, ապա թեև դատաքննության ընթացքում պատասխանողների ներկայացուցիչ Կամո Պետրոսյանը հայտնեց վերջիններիս պատրաստակամությունը վիճելի բնակարանի հայցվորի բաժնեմասը գնելու վերաբերյալ, սակայն դա խոչընդոտ չհանդիսացավ նրա կողմից հակընդդեմ հայցից հրաժարվելու մասին միջնորդություն ներկայացնելու համար, որի հիմքով դատարանը գտնում է, որ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 109 հոդվածի 6-րդ կետի պահանջների համաձայն այդ մասով քաղաքացիական գործի վարույթը ենթակա է կարճման:

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ քաղ. դատ. օր-ի 130-132 հ.հ., դատարանը

 

Վ Ճ Ռ Ե Ց

 

Հասմիկ Ասրյանի հայցը բավարարել`

Երևան քաղաքի Բաշինջաղյան 185 շենքի թիվ 7 բնակարանը վաճառել հրապարակային սակարկությունների միջոցով և ստացված գումարը բաժանել հայցվորի և պատասխանողներ Հենրիկ Մանուկյանի, Ազգանուշ Տոնոյանի և Ֆլորա Աղասարյանի միջև` նրանց բաժիններին` յուրաքանչյուրին 1/4-րդ մասին համաչափ: Հայցվորի սեփականության իրավունքի բաժնեմասը փոխհատուցմամբ դադարեցնելու պահանջով հակընդդեմ հայցի մասով գործի վարույթը կարճել` պատասխանողների /հակընդդեմ հայցով հայցվորների/ ներկայացուցչի կողմից հայցից հրաժարվելու հիմքով:

Դատական ծախսերի հարցը համարել լուծված:

Վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում այն կկատարվի ԴԱՀԿ ծառայության միջոցով` պարտապանի հաշվին:

Վճիռը կարող է բողոքարկվել ՀՀ քաղաքացիական գործերով վերաքննիչ դատարանին 15 օրվա ընթացքում:

 

Դատավոր` Ե. Դանիելյան

* * *


Գործ թիվ 2-812 2007թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն համայնքների առաջին ատյանի դատարանը հետևյալ կազմով`
10.09.2007թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ն. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ
քարտուղարությամբ` Ս. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԻ
Հայցվորի ներկայացուցիչ` Կ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ
Պատասխանողների ներկայացուցիչ` Վ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/

2007թ. սեպտեմբերի 10-ին, դատարանում, դռնբաց դատական նիստում, քննեց քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Հենրիկ Մանուկյանի /անձնագիր` ---------/, Ազգանուշ Տոնոյանի /անձնագիր` ----------/ և Ֆլորա Աղասարյանի /անձնագիր` -------------/`ընդդեմ Հասմիկ Սուրենի Ասրյանի` բաժնեմասի նկատմամբ սեփականության իրավունքը փոխհատուցմամբ դադարեցնելու պահանջի մասին:

Դիմելով դատարան հայցվորները հայտնել են, նույնը բացատրեց նաև հայցվորների ներկայացուցիչ Կ. Պետրոսյանը դատաքննությամբ, որ Հենրիկ Մանուկյանը, Ազգանուշ Տոնոյանը և Ֆլորա Աղասարյանը, ինչպես նաև պատասխանող Հասմիկ Ասրյանը հանդիսանում են Երևանի Բաշինջաղյան փողոցի 185 շենքի թիվ 7 բնակարանի համասեփականատերեր, յուրաքանչյուրը` 1/4-րդ բաժնեմասի: Վերջինս դիմել է դատարան հիշյալ բնակարանը հրապարակային սակարկությունների միջոցով վաճառելու և գումարը կողմերի` նրանց բաժնեմասերին համապատասխան բաշխելու պահանջով: Հիշյալ քաղաքացիական գործի վարույթը ՀՀ վերաքննիչ դատարանի կողմից կասեցվել է, քանի որ հայցվոր կողմը Հ. Ասրյանի բաժնեմասի սեփականության իրավունքը փոխհատուցմամբ դադարեցնելու պահանջով հարուցել է հիշյալ հայցը: Խնդրել են փոխհատուցմամբ դադարեցնել Հասմիկ Ասրյանի` Երևանի Բաշինջաղյան փողոցի 185 շենքի թիվ 7 բնակարանի 1/4-րդ մասի նկատմամբ ունեցած սեփականության իրավունքը:

Պատասխանող Հասմիկ Ասրյանի լիազոր ներկայացուցիչ Վ. Հովհաննիսյանը հայցի դեմ չառարկեց, հայտնելով, որ դեմ չէ, որպեսզի փոխհատուցմամբ դադարեցվի իր վստահորդի սեփականության իրավունքը Երևանի Բաշինջաղյան փողոցի 185 շենքի թիվ 7 բնակարանի` վերջինիս 1/4րդ բաժնեմասի նկատմամբ, փոխհատուցման արժեքը հաշվարկելով "Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն" պետական ոչ առևտրային կազմակերպության համապատասխան փորձագետների կողմից տրված եզրակացության համաձայն:

Լսելով կողմերի բացատրությունները, հետազոտելով և գնահատելով դատաքննությամբ ձեռք բերված ապացույցները, դատարանը գտավ, որ հայցը բխում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 197 հոդվածի պահանջներից և ենթակա է բավարարման հետևյալ պատճառաբանությամբ: Դատաքըննությամբ և գործի նյութերով դատարանը հաստատված համարեց, որ Երևանի Բաշինջաղյան փողոցի 185 շենքի թիվ 7 բնակարանը համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանում է Հենրիկ Մանուկյանին, Ազգանուշ Տոնոյանին, Ֆլորա Աղասարյանին և Հասմիկ Ասրյանին /հիմք` 15.02.2006թ. տրված թիվ 2113803 սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականը/: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 197 հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն` եթե բաժինը բնեղենով առանձնացնելը չի թույլատրվում օրենքով կամ դա անհնար է առանց ընդհանուր սեփականության ներքո գտնվող գույքին անհամաչափ վնաս պատճառելու, առանձնացող սեփականատերը բաժնային սեփականության մյուս մասնակիցներից կարող է պահանջել վճարելու իր բաժնի արժեքը: Նույն հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն` բաժնային սեփականության մասնակցին բնեղենով առանձնացվող գույքի անհամաչափությունը բաժնային սեփականության իրավունքում նրա բաժնին վերացվում է նրան համապատասխան դրամական գումար վճարելով կամ այլ փոխհատուցումով: Բաժնային սեփականության մասնակցի բաժինը բնեղենով առանձնացնելու փոխարեն մյուս սեփականատերերը կարող են այդ մասնակցի համաձայնությամբ նրան փոխհատուցում վճարել: Այն դեպքերում, երբ սեփականատիրոջ բաժինն աննշան է, չի կարող իրապես առանձնացվել և ընդհանուր գույքի օգտագործման մեջ այդ սեփականատերն էական շահ չունի, դատարանը կարող է նաև այդ սեփականատիրոջ համաձայնության դեպքում բաժնային սեփականության մյուս մասնակիցներին թույլատրել վճարելու փոխհատուցում: Սույն հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն փոխհատուցումը ստանալու պահից սեփականատերը կորցնում է ընդհանուր գույքում բաժնի նկատմամբ իրավունքը:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 199 հոդվածի 1-ին կետի համաձայն` համատեղ սեփականության մասնակիցների միջև ընդհանուր գույքը բաժանվում է կամ նրանցից մեկի բաժինն առանձնացվում է ընդհանուր գույքի նկատմամբ իրավունքում մասնակիցներից յուրաքանչյուրի բաժինը նախապես որոշելուց հետո: Տվյալ դեպքում համատեղ սեփականության ներքո գտնվող բնակարանում Հասմիկ Ասրյանի և հայցվորների բաժինների հարաբերակցությունը կազմում է 1:3 հարաբերությամբ:

Համաձայն ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի Դավթաշենի տարածքային ստորաբաժանման կողմից 29.05.2006թ. տրված թիվ Հ-2343 գրության` վիճելի բնակարանը չորս հավասար մասերի բաժանել տեխնիկապես հնարավոր չէ: Ավելին, Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն համայնքների առաջին ատյանի դատարանի 18.01.2007թ. վճռով բավարարվել է Հասմիկ Ասրյանի հայցը և վճռվել Երևանի Բաշինջաղյան փողոցի 185 շենքի թիվ 7 բնակարանը վաճառել հրապարակային սակարկություններով և ստացված գումարը բաժանել հայցվորի և պատասխանողներ Հ. Մանուկյանի, Ա. Տոնոյանի և Ֆ. Աղասարյանի միջև` նրանց բաժիններին յուրաքաչյուրին 1/4-րդ մասին համաչափ: Հիշյալ քաղաքացիական գործի վարույթը վերաքննիչ դատարանում կասեցվել է:

"Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն" պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից 10.07.2007թ. տրված թիվ 16310707 եզրակացության համաձայն Երևանի Բաշինջաղյան փողոցի 185 շենքի թիվ 7 հասցեում գտնվող գնահատման ենթակա երեք սենյականոց բնակարանի շուկայական արժեքը` փորձաքննության կատարման ժամանակամիջոցում և առկա ապրանքային վիճակով գնահատվում է` 15.230.000 /տասնհինգ միլիոն երկու հարյուր երեսուն հազար/ ՀՀ դրամ:

Հայցվոր կողմը հիմք ընդունելով առկա փորձաքննության եզրակացությունը, պատրաստակամություն դրսևորեց վճարել 3.807.500 ՀՀ դրամ, որպես վերը նշված բնակարանում Հասմիկ Ասրյանին սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմասի փոխհատուցում, ինչի դեմ պատասխանող կողմը չառարկեց: Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ վերը նշված բնակարանի համատեղ սեփականության մասնակիցներ, հայցվորներ Հենրիկ Մանուկյանը, Ազգանուշ Տոնոյանը, Ֆլորա Աղասարյանը պատրաստ են շուկայական գնով փոխհատուցում վճարել Հասմիկ Ասրյանի բաժնի համար, դատարանը գտավ, որ պետք է Հենրիկ Մանուկյանին, Ազգանուշ Տոնոյանին, Ֆլորա Աղասարյանին թույլատրել 3.807.500 /երեք միլիոն ութ հարյուր յոթ հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամով գնել սեփականության իրավունքով պատկանող 1/4-րդ բաժինը:

Միաժամանակ, դատարանը գտավ, որ հիշյալ գումարը վճարելու պահից պետք է դադարեցնել Հասմիկ Ասրյանի սեփականության իրավունքը Երևանի Բաշինջաղյան փողոցի 185 շենքի թիվ 7 բնակարանի 1/4-րդ բաժնեմասի նկատմամբ և այդ բաժնեմասի նկատմամբ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի "Դավթաշենի" տարածքային ստորաբաժանումում հավասար բաժիններով գրանցել Հենրիկ Մանուկյանի, Ազգանուշ Տոնոյանի, Ֆլորա Աղասարյանի սեփականության իրավունքը:

Վերոգրյալի հիման վրա և ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 130-132 հոդվածներով, դատարանը

 

Վ Ճ Ռ Ե Ց

 

Հայցը բավարարել:

Հենրիկ Մանուկյանին, Ազգանուշ Տոնոյանին, Ֆլորա Աղասարյանին թույլատրել 3.807.500 /երեք միլիոն ութ հայրուր յոթ հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամով գնել Երևանի, Բաշինջաղյան փողոցի 185 շենքի թիվ 7 բնակարանում Հասմիկ Ասրյանին պատկանող 1/4-րդ բաժինը: Հենրիկ Մանուկյանի, Ազգանուշ Տոնոյանի, Ֆլորա Աղասարյանի կողմից 3.807.500 /երեք միլիոն ութ հայրուր յոթ հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամը վճարելու պահից դադարեցնել Հասմիկ Ասրյանի սեփականության իրավունքը Երևանի Բաշինջաղյան փողոցի 185 շենքի թիվ 7 բնակարանի 1/4-րդ բաժնի նկատմամբ և այդ բաժնեմասի նկատմամբ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի "Դավթաշենի" տարածքային ստորաբաժանումում հավասար բաժիններով գրանցել Հենրիկ Մանուկյանի, Ազգանուշ Տոնոյանի, Ֆլորա Աղասարյանի սեփականության իրավունքը:

Պետական տուրքի հարցը համարել լուծված:

Վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում այն կկատարվի դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության միջոցով` պարտապանի հաշվին:

Վճիռը վերաքննության կարգով կարող է բողոքարկվել ՀՀ քաղաքացիական վերաքննիչ դատարան, այն հրապարակելուց 15 օրվա ընթացքում:

 

ԴԱՏԱՎՈՐ ` Ն. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ Վճիռը չի բողոքարկվել, ստացել է օրինական ուժ:

ԴԱՏԱՎՈՐ` Ն. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

* * *


Երևան Աջափնյակ և Դավթաշեն համայնքների առաջին ատյանի դատարանի վճիռ Քաղաքացիական գործ թիվ 08-1125/2008թ.
Նախագահող դատավոր` Ն. Բարսեղյան
քաղաքացիական գործ թիվ 2-812/2007թ.
Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն համայնքների առաջին ատյանի դատարանի վճիռ
Նախագահող դատավոր` Ե. Դանիելյան
Քաղաքացիական գործ թիվ 2-112/2007թ.
Քաղաքացիական գործ թիվ 08-1125 2008թ.
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը հետևյալ կազմով`
15.02.2008թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Կ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
քարտուղարությամբ` Դ. ԱՂԱՆՅԱՆԻ
Դատավորներ` Տ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ; Տ. ՆԱԶԱՐՅԱՆ

2008թ. փետրվարի 15-ին դռնբաց դատական նիստում քննելով Կ. Պետրոսյանի վերաքննիչ բողոքը Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն համայնքների առաջին ատյանի դատարանի 10.09.2007թ. թիվ 2-812-07 վճռի դեմ`ըստ հայցի Հենրիկ Մանուկյանի, Ազգանուշ Տոնոյանի և Ֆլորա Աղասարյանի ընդդեմ Հասմիկ Ասրյանի` բաժնեմասի նկատմամբ սեփականության իրավունքը փոխհատուցմամբ դադարեցնելու պահանջի մասին, և Կ. Պետրոսյանի վերաքննիչ բողոքը Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն համայնքների առաջին ատյանի դատարանի 18.01.2007թ. թիվ 2- 112-07 վճռի դեմ` ըստ հայցի Հասմիկ Ասրյանի ընդդեմ Հենրիկ Մանուկյանի, Ազգանուշ Տոնոյանի և Ֆլորա Աղասարյանի` հրապարակային սակարկությունների միջոցով բնակարանը վաճառելու և ստացված գումարը սեփականատերերի բաժիններին համաչափ բաշխելու պահանջի մասին:

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

 

Վահե Հովհաննիսյանը հայտնեց, որ կողմերի միջև կնքվել է հաշտության համաձայնություն` ներկայացնելով դրա գրավոր տեքստը:

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 33 հոդվածի 1-ին կետի համաձայն` կող- մերը դատավարության ցանկացած փուլում կարող են գործն ավարտել հաշտության համաձայ- նությամբ:

Նույն հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն` կողմերի միջև կայացած հաշտության համաձայնութ- յունը ձևակերպվում է գրավոր:

Վերաքննիչ դատարանն ուսումնասիրելով կողմերի միջև կնքված հաշտության համաձանութ- յունը, գտավ, որ այն չի հակասում օրենքին և չի խախտում այլ անձանց իրավունքները և օրինական շահերը:

Հետևաբար կողմերի միջև կնքված հաշտության համաձայնությունը պետք է հաստատել:

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 219-րդ, 220-րդ, 221-րդ հոդվածներով` դատարանը

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

 

Հաստատել կողմերի միջև 31.01.2008թ. կնքված հաշտության համաձայնությունը, հետևյալ բովանդակությամբ`

"Մենք ներքոստորագրողներս, մի կողմից Հասմիկ Ասրյանի ներկայացուցիչ ՎԱՀԵ ՀՈՎՀԱՆ- ՆԻՍՅԱՆԸ /անձնագիր` ......, բնակվող` ........ հասցեում/, մյուս կողմից Հենրիկ Մանուկյանի, Ազգա- նուշ Տոնոյանի, Ֆլորա Աղասյանի ներկայացուցիչ ԿԱՄՈ ՄԻՔԱՅԵԼԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԸ /անձնա- գիր`........ բնակվող` .......... հասցեում/, կնքեցին սույն հաշտության համաձայնությունը հետևյալի մասին.

1. Հենրիկ Մանուկյանը, Ազգանուշ Տոնոյանը, Ֆլորա Աղասարյանը, հանդիսանալով Երևան քաղաքի Բաշինջաղյան 185 շենքի թիվ 7 բնակարանի համասեփականատերեր, պարտավորվում են մինչև 31.03.2008թ. ներառյալ 3.807.500 /երեք միլիոն ութ հարյուր յոթ հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ գումար վճարելով գնել Հասմիկ Ասրյանին սեփականության իրավունքով պատկանող նշված բնա- կարանի 1/4 բաժնեմասը:

2. Հենրիկ Մանուկյանի, Ազգանուշ Տոնոյանի և Ֆլորա Աղասարյանի կողմից 3.807.500 /երեք միլիոն ութ հարյուր յոթ հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ գումար վճարելու պահից Հասմիկ Ասրյանի սեփականության իրավունքը Երևան քաղաքի Բաշինջաղյան 185 շենքի թիվ 7 բնակարանի 1/4 բաժ- նեմասի նկատմամբ կհամարվի դադարած:

3. Հենրիկ Մանուկյանի, Ազգանուշ Տոնոյանի, Ֆլորա Աղասարյանի կողմից սույն հաշտության համաձայնագրի 1-ին կետի պահանջը չկատարելու դեպքում ուժը կորցրած է ճանաչվում սույն հաշ- տության համաձայնագրի 1-ին և 2-րդ կետերը և Երևան քաղաքի Բաշինջաղյան 185 շենքի թիվ 7 բնակարանը հրապարակային սակարկությունների միջոցով ենթակա է վաճառքի, որից ստացված գումարը կբաժանվի Հասմիկ Ասրյանի և Հենրիկ Մանուկյանի, Ազգանուշ Տոնոյանի, Ֆլորա Աղա- սարյանի միջև` նրանց բաժիններին` յուրաքանչյուրին 1/4-րդ մասին համաչափ:

4. Հենրիկ Մանուկյանի, Ազգանուշ Տոնոյանի, Ֆլորա Աղասարյանի կողմից սույն հաշտության համաձայնագրի 1-ին կետի պահանջը կատարելու դեպքում ուժը կորցրած է ճանաչվում սույն հաշ- տության համաձայնագրի 3-րդ կետը:

5. Սույն հաշտության համաձայնագրի 1-ին կամ 3-րդ կետերից մեկի կատարման դեպքում հա- մաձայնությունը համարվում է ամբողջովին կատարված և կողմերը հետագայում միմյանց նկատ- մամբ պարտք ու պահանջ չեն ունենալու:

6. Կողմերը ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 109 հոդվածի 7-րդ կետի հա- մաձայն դիմում են դատարան` հաստատելու սույն հաշտության համաձայնությունը և գործի վա- րույթը կարճելու":

Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն համայնքների առաջին ատյանի դատարանի 10.09.2007թ. և 18.01.2007թ. վճիռները բեկանել և սույն գործի վարույթը կարճել: Դատական ծախսերի հարցը համարել լուծված:

Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ԴԱՏԱՎՈՐ` Կ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ԴԱՏԱՎՈՐ` Տ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԴԱՏԱՎՈՐ` Տ. ՆԱԶԱՐՅԱՆ